Vietking

Cam kết uy tín CLB

Cam kết Uy tín và Nghĩa vụ của CLB

 
CLB Tài chính Việt King sẽ có cam kết uy tín về quyền lợi thành viên VIP cũng như nghĩa vụ cho các thành viên VIP khi mà CLB đã thu phí thành viên.
Mục đích thu phí để duy trì hoạt động và phát triển CLB tài chính Việt King ngày càng lớn mạnh vươn xa.
Các thành viên có thể so sánh phí thành viên 1 tháng khoảng 200k – 300k mà Quyền lợi thì các thành viên nhận từ khóa học online cũng đã bằng số tiền đó rồi, chưa kể đến các hoạt động OFFLINE và data KH cho các thành viên khai thác.
Để tạo sự tin tưởng cho các thành viên khi tham gia CLB tài chính Việt King cam kết hoàn tiền nếu thành viên cảm thấy không hài lòng về hoạt động của CLB.
Mọi góp ý của thành viên vui lòng gửi về email: cskh@vietking.com.vn
Mọi sự hợp tác với CLB tài chính Việt King gửi về email: hoptackinhdoanh@vietking.com.vn

 0903787254
onclick="showpopup71()" 1