Vietking

Chứng minh tài chính ký quỹ công ty

chứng minh tài chính ký quỹ công ty
 
Doanh nghiệp của bạn đang cần tiền ký quỹ bank
Doanh nghiệp bạn đang cần xác nhận số dư tài khoản ở bank
Doanh nghiệp cần ký quỹ bảo lãnh dự thầu
...
Tất cả lý do liên quan đến giấy xác nhận số dư tài khoản ở bank.
Hãy liên hệ với chúng tôi - Tài chính việt - giúp bạn thực hiện nhu cầu của mình.
Hồ sơ bạn cung cấp:
1. Giấy phép Đăng ký kinh doanh
2. CMND của người đại diện pháp luật.
Hồ sơ bạn nhận được:
2 tờ mẫu giấy xác nhận số dư tài khoản cty của bạn
Mục đích:
1. Giúp bạn bổ sung đủ hồ sơ để xin giấy phép ngành nghề kinh doanh
2. Giúp bạn đầu thấu dự án
3. Giúp bạn chứng minh năng lực tài chính công ty
 
Nếu bạn gặp phải những vấn đề trên thì hãy liên hệ Ngay: 0903 787 254 - Phước 0903787254
onclick="showpopup71()" 1