Vietking

Công nghệ thông tin với Co-op, Phát triển phần mềm, Thương mại điện tử

MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình văn bằng này tập trung vào việc chuẩn bị cho sinh viên làm lập trình viên chuyên về các ứng dụng Thương mại điện tử và Thương mại điện tử dựa trên web yêu cầu sử dụng các chính sách, thực tiễn, quy trình và công cụ hiện hành của ngành. Chương trình này sẽ cung cấp cho sinh viên kiến ​​thức lý thuyết và kỹ năng thực hành về ngôn ngữ lập trình tiêu chuẩn công nghiệp, thiết kế và ứng dụng cơ sở dữ liệu, các nguyên tắc cơ bản của lập trình hướng đối tượng, C sharp, visual basic, HTML, XML, PHP, Javascript, thiết kế web và Photoshop.
 
Hai tùy chọn là:
- Văn bằng CNTT, Phát triển phần mềm - Thương mại điện tử
- Văn bằng CNTT với Co-op, Phát triển phần mềm - Thương mại điện tử

MỤC TIÊU HỌC TẬP:

Sau khi hoàn thành thành công, sinh viên sẽ thể hiện khả năng áp dụng kiến ​​thức lý thuyết và kỹ năng thực hành trong ngôn ngữ lập trình tiêu chuẩn công nghiệp, thiết kế cơ sở dữ liệu và ứng dụng, các nguyên tắc cơ bản của lập trình hướng đối tượng, C sharp, visual basic, HTML, XML, PHP, JavaScript, thiết kế web và Photoshop.

YÊU CẦU NHẬP HỌC:

Tình trạng học sinh tốt nghiệp hoặc trưởng thành lớp 12 (British Columbia 19 tuổi trở lên)
Đáp ứng yêu cầu trình độ tiếng Anh tối thiểu.

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH:

Chương trình Thời gian
Chương trình
Thời gian
Tổng số giờ giảng dạy 960
Tổng số giờ hợp tác 960 (if applicable)
Tổng số giờ chương trình 960 (No Co-op) – 1920(With Co-op)

ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP:

Hoàn thành thành công tất cả các khóa học của chương trình
Hoàn thành, thành công chương trình Co-op (Nếu có)

MÔN HỌC VÀ THỜI LƯỢNG:

Co-op    
960    
Course No.   Hours
ICR100 Information Technology Essentials 40
ICR110 Problem Solving and Analytical Thinking 40
ICR120 Markup Essentials 60
ICR130 Scripting for web development 60
ICR140 Databases Design and Modeling 40
IGP210 Rapid application Development 80
IGP220 Cross platform programming 80
IGP230 Proprietary scripting 80
IEC300 Existing Technology on e-Commerce 40
IEP310 e-Business model & marketing 40
IEC320 Legal issues & online transactions 40
IGP330 Open Source scripting 60
IGP400 Computer Networks 60
GRD110 Digital Imaging I 40
IEC400 Procedural e-Commerce web building 40
ITN400 Markup and Data Serialization 40
ITN420 Network & online security 40
IGP410 Web Development portfolio 40
IEC500 E-commerce Portfolio 40

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP:

Sau khi hoàn thành thành công, sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể đảm bảo việc làm như các lập trình viên ứng dụng dựa trên web.

THÔNG TIN MÔN HỌC:

Yếu tố công nghệ thông tin ICR100
Đây là phần giới thiệu cơ bản về phần cứng máy tính, đặc biệt là những thành phần được các lập trình viên sử dụng thường xuyên bao gồm RAM và CPU. Học sinh cũng sẽ được giới thiệu hệ điều hành.
 
ICR110 Giải quyết vấn đề và tư duy phân tích
Hiểu ngôn ngữ, ngữ pháp và cú pháp của ngôn ngữ lập trình là chìa khóa để ứng dụng ngôn ngữ đó trong việc giải quyết các vấn đề lập trình. Tất cả các ngôn ngữ lập trình đã được tạo ra xung quanh một tập hợp cơ bản của các lý thuyết và quy ước ngôn ngữ. Khóa học này giới thiệu cho sinh viên về lý thuyết và thực hành lập trình và lập trình logic. Khóa học này không giới thiệu cho sinh viên một ngôn ngữ lập trình cụ thể mà thay vào đó là ngôn ngữ cơ bản, cấu trúc ngữ pháp và cú pháp và logic được tìm thấy trong tất cả các ngôn ngữ lập trình. Học sinh sẽ giải quyết các vấn đề lập trình bằng cách sử dụng mã giả.
 
Tinh chất đánh dấu ICR120
Khóa học này sẽ giới thiệu cho sinh viên trang web và cơ sở hạ tầng trang web đơn giản. Học sinh sẽ xây dựng trang web và trang web đơn giản bằng các công cụ tác giả, HTML 4.0 và JavaScript. Học sinh sẽ học các nguyên tắc lập trình cơ bản và thực hành tốt nhất. Học sinh sẽ sử dụng các kỹ năng lập trình của mình để nâng cao một trang web mà họ đã phát triển bằng cách xây dựng chức năng tương tác đơn giản vào các trang web của họ.
 
ICR130 Scripting cho phát triển web
Học sinh sẽ học cách tạo ra tất cả các thành phần chính cần thiết trong một trang web thương mại thế kỷ 21. Học sinh sẽ học cách áp dụng các kỹ năng HTML, CSS và JavaScript của bạn trong ngữ cảnh thương mại.
 
Thiết kế và mô hình cơ sở dữ liệu ICR140
Đây là một khóa học cơ sở dữ liệu giới thiệu. Học sinh sẽ được giới thiệu về vai trò và chức năng của cơ sở dữ liệu và các phương pháp thiết kế và phát triển dbase được chấp nhận. Bạn cũng sẽ được giới thiệu các hệ thống thao tác phần mềm cơ sở dữ liệu bằng các công cụ Classic Access và Microsoft Access.
 
Phát triển ứng dụng nhanh chóng IGP210
Trong khóa học này, sinh viên học cách tạo các ứng dụng máy tính để bàn bằng công cụ phát triển nhanh - Visual Basic.Net. Họ cũng sẽ được giới thiệu về Lập trình hướng đối tượng.
 
Chương trình đa nền tảng IGP220
Trong khóa học này, sinh viên học cách tạo các ứng dụng máy tính để bàn bằng C # .Net. Học sinh sẽ học cách tạo các ứng dụng dựa trên windows cùng với kết nối cơ sở dữ liệu. Họ sẽ học các khái niệm đơn giản về lập trình hướng đối tượng và tạo nhiều dự án dựa trên các khái niệm hướng đối tượng trong C #. Học sinh cũng sẽ học Kế thừa và đa hình cùng với khái niệm ràng buộc tĩnh và động.
 
IGP230 Scripting độc quyền
Trong khóa học này, sinh viên học cách tạo các trang mẫu web bằng cách sử dụng ASP.net và Microsoft SQL Server 2008 Express. Một loạt các điều khiển khác nhau để trình bày và chỉnh sửa dữ liệu động trên các trang ASP.NET sẽ được khám phá. Sinh viên cũng sẽ làm việc với Dịch vụ thông tin Internet trên nền tảng máy khách Windows và cuối cùng sẽ triển khai một trang web ASP.NET trên IIS.
 
Công nghệ hiện có của IEC300 về thương mại điện tử
Khi thương mại điện tử phát triển, các công nghệ mới đang được giới thiệu và các trang web mới được triển khai cùng với chúng. Khóa học này là một khóa học toàn diện giới thiệu và so sánh tất cả các nền tảng hiện có mà một trang web Thương mại điện tử có thể được xây dựng và lưu trữ. Trong khóa học này, các hệ điều hành khác nhau, các máy chủ web khác nhau và các ngôn ngữ lập trình dựa trên CGI khác nhau được giới thiệu và so sánh.
 
Mô hình kinh doanh và tiếp thị điện tử theo tiêu chuẩn IEC 310
Khóa học này sẽ bao gồm các khía cạnh khác nhau của việc điều hành một doanh nghiệp trực tuyến (Kinh doanh điện tử): SEO cho thương mại điện tử và Shopify. Chạm vào những điều cơ bản để đánh giá trang web và xác định mục tiêu chuyển đổi, đo lường và diễn giải phân tích trang web, tận dụng tối đa SEO và thiết lập văn bản đầu tiên và hiển thị quảng cáo. Với cách tiếp cận thực tế, thực tế, sinh viên sẽ tạo ra một trang web thương mại điện tử Shopify. Các chủ đề bao gồm, định cấu hình cài đặt thuế và thông báo, thiết lập tùy chọn xử lý thanh toán và giao hàng và thêm hàng tồn kho (kỹ thuật số hoặc vật lý), tùy chỉnh giao diện của cửa hàng, xử lý đơn đặt hàng và quản lý tài khoản của khách hàng.
 
Các vấn đề pháp lý và giao dịch trực tuyến của IEC320
Thương mại điện tử đã phát triển và trở thành một lực lượng tiếp thị lớn cho hầu hết các doanh nghiệp ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Đưa ra các quy định cấp phép được đặt ra bởi các chính phủ và tình trạng phát triển của công nghệ truy cập thông tin, những gì áp dụng ở một quốc gia có thể không ở một quốc gia khác. Trong khóa học này, sinh viên sẽ được giới thiệu một loạt các vấn đề pháp lý liên quan đến thương mại điện tử tập trung vào gian lận trực tuyến, bảo mật thông tin cá nhân, mã hóa, sở hữu trí tuệ và tội phạm mạng.
 
Tập lệnh mã nguồn mở IGP330
Hypertext Pre Processor (PHP) là một trong những ngôn ngữ lập trình nguồn mở phổ biến để tạo các trang web động. PHP thường được tạo bằng cơ sở dữ liệu MySql. Trong khóa học này, sinh viên sẽ học cách cài đặt PHP và MySql trên IIS và cách tạo các trang web động bằng PHP và MySql.
 
Mạng máy tính IGP400
Mạng máy tính cho phép tăng năng suất và đơn giản hóa việc chia sẻ thông tin tức thời. Internet, web trên toàn thế giới và ‘đám mây tiếp tục xây dựng dựa trên lý thuyết và thực hành mạng cơ bản. Đây là khóa học giới thiệu, bạn sẽ học cách thiết kế và triển khai các mạng đơn giản dựa trên nhu cầu của khách hàng, sử dụng các công cụ mạng, thực hành và phần cứng hiện có.
 
Hình ảnh kỹ thuật số GRD110 tôi
Khóa học này giới thiệu cho sinh viên phần mềm hình ảnh kỹ thuật số tiêu chuẩn công nghiệp - Photoshop. Học sinh sẽ học các nguyên tắc cơ bản của thao tác hình ảnh kỹ thuật số, các công cụ chỉnh sửa và kỹ thu
Xây dựng web thương mại điện tử theo thủ tục IEC400
Khóa học này nhằm mục đích bao gồm toàn bộ quá trình cần thiết để phát triển trang web Thương mại điện tử hiện đại và phù hợp cho sinh viên điện toán từ trung cấp đến cao cấp. Nó bao gồm cả các khái niệm và thực tiễn của toàn bộ phạm vi phát triển web và tập trung vào thực tế phát triển web của thế giới ngày nay và dự đoán các xu hướng trong tương lai. Khóa học bao gồm các nghiên cứu trường hợp thực tế và hấp dẫn.
 
I400 Xây dựng web thương mại điện tử theo thủ tục
Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng là ngôn ngữ đánh dấu xác định một bộ quy tắc cho các tài liệu ở định dạng có thể đọc được bằng con người và máy. XML là một công cụ độc lập phần mềm và phần cứng để lưu trữ và vận chuyển dữ liệu. Trong khóa học này, sinh viên học cách tạo các tệp XML và cách trích xuất dữ liệu XML bằng ngôn ngữ lập trình. Học sinh cũng học cách chuyển dữ liệu giữa các máy tính bằng các tệp XML.
 
Mạng ITN420 và bảo mật trực tuyến
 
Trong một thế giới siêu kết nối, nơi phần lớn các giao dịch xảy ra thông qua các công nghệ hỗ trợ ứng dụng hoặc web, bảo mật dữ liệu và ứng dụng có tầm quan trọng chiến lược đối với các công ty thuộc mọi quy mô. Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu các phương pháp bảo mật máy chủ, dịch vụ và ứng dụng chạy trên Windows 2008 Server.
Danh mục phát triển web IGP410
 
HTML5 đã được thiết kế để đơn giản hóa nhiều quy trình và kỹ thuật được sử dụng trong HTML 4 và để thêm chức năng mới quan trọng, đơn giản, trên nhiều loại thiết bị. HTML 5 giới thiệu các yếu tố mới hỗ trợ cấu trúc trang, nội dung và thẻ cụm từ mới bổ sung ý nghĩa mới cho nội dung trong một trang.

CO-OP:
 
Coop này sẽ cung cấp cho bạn cơ hội để áp dụng lý thuyết và kỹ năng có được trong môi trường kinh doanh thực tế. Bạn sẽ có được kinh nghiệm trong thế giới thực khi làm việc trong các dự án với tư cách là thành viên của một nhóm với các sản phẩm và thời hạn giao dự án.
 
Công ty cổ phần Việt King Education
Địa chỉ: 11A Lý Đạo Thành, P. 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
VPGD:
ĐT: 0903 787 254   FAX: 028 6267 3393
Email: cskh@vietking.com.vn  -  hoptackinhdoanh@vietking.com.vn
Website: http://vietking.com.vn


 0903787254
onclick="showpopup71()" 1