Vietking

Đổi tên, NOS cũng không thoát khỏi cảnh lỗ triền miên

CTCP Vận tải biển và thương mại Phương Đông (mã chứng khoán NOS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017 với khoản lỗ gần 33 tỷ đồng.

Hoạt động thua lỗ triền miên, tại ĐHCĐ thường niên năm 2017, NOS đã quyết định thay đổi tên từ CTCP Vận tải biển Bắc (NOSCO) thành CTCP Vận tải biển và thương mại Phương Đông với tên viết tắt OSCO. Tuy nhiên “vận xui” cũng vẫn đeo đẳng.

Quý 3 doanh thu NOS đạt hơn 35 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 3,2 tỷ đồng so với cùng kỳ trong khi chi phí giá vốn bỏ ra lớn hơn cả doanh thu nên NOS lỗ hơn 6 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Cộng thêm các loại chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp nên riêng quý 3 NOS đã lỗ 32,7 tỷ đồng, nâng tổng lỗ 9 tháng đầu năm 2017 lên 131,6 tỷ đồng. Dù lỗ, nhưng cũng giảm được 100 tỷ đồng so với con số lỗ 237 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm ngoái.

Nếu năm 2017 này NOS tiếp tục lỗ, thì công ty đã trải qua 6 năm lỗ tiên tiếp. Tính đến 30/9/2017, tổng nợ phải trả gần 4.910 tỷ đồng, trong khi tổng cộng tài sản 1.636 tỷ đồng. Dư nợ vay tài chính ngắn hạn 852 tỷ đồng và dư nợ vay tài chính dài hạn 2.154 tỷ đồng. Tổng nợ vay của NOS đến cuối quý xấp xỉ 3.000 tỷ đồng.

Hiện NOS âm vốn chủ sở hữu 3.271 tỷ đồng – trong đó vốn góp chủ sở hữu hơn 200 tỷ đồng. Tổng lỗ lũy kế đến hết quý 3/2017 lên đến 3.530 tỷ đồng.


 0903787254
onclick="showpopup71()" 1