Vietking

Kế toán và tài chính

MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH
Các chương trình văn bằng này tập trung vào việc chuẩn bị cho sinh viên làm việc ở nhiều vị trí kế toán và tài chính khác nhau, đòi hỏi phải áp dụng các chính sách, thực tiễn và quy trình và công cụ hiện hành của ngành. Các chương trình này sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức lý thuyết nâng cao và kỹ năng thực hành về kế toán, quản lý tài chính và phần mềm kế toán. Văn bằng kế toán và tài chính có một thành phần Co-op tùy chọn có thể được thực hiện sau khi cạnh tranh của năm học.

 
MỤC TIÊU HỌC TẬP
Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên sẽ thể hiện khả năng áp dụng kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành về kế toán, quản lý tài chính và phần mềm kế toán
 
YÊU CẦU NHẬP HỌC
Tình trạng học sinh tốt nghiệp hoặc trưởng thành lớp 12 (British Columbia 19 tuổi trở lên)
Đáp ứng yêu cầu trình độ tiếng Anh tối thiểu.
 
Thời lượng chương trình
 
Tổng số giờ giảng dạy là 960
Tổng số giờ hợp tác là 840 (nếu có)
Tổng số giờ chương trình 960 (Không có Co-op) - 1800 (Có Co-op)
Tổng thời lượng chương trình (tuần) 48 (Không có Co-op) - 90 (Có Co-op)
 
Yêu cầu tốt nghiệp
Hoàn thành thành công tất cả các khóa học của chương trình
Hoàn thành thành công chương trình Co-op (Nếu có)
 
Cơ hội nghề nghiệp
Sau khi hoàn thành thành công, sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể đảm bảo việc làm trong nhiều loại hình và quy mô kinh doanh, ví dụ, như một nhân viên kế toán cấp cơ sở, một kế toán viên cơ sở và một nhân viên kiểm toán.
 
Các môn học và số giờ giảng dạy
 
Course No.   Hours
BUS100 Business Mathematics 40
ACC120 Accounting I 80
BUS130 IT Skills for Business 40
BUS300 Communication 40
BUS150 Introduction to Marketing 40
BUS110 Microeconomics 40
ACC200 Accounting II 80
BUS200 Business Statistics 40
BUS230 Business Law 40
ACC310 Introduction to Managerial Accounting 40
BUS310 Operations Management 40
BUS330 Organizational Behavior 40
ACC300 Intermediate Accounting I 40
ACC400 Computer Applications for Accounting I 40
ACC420 Intermediate Managerial Accounting 40
BUS140 Project Management Fundamentals 40
BUS500 Human Resources Management 40
BUS600 Small Business Management 40
ACC410 Intermediate Accounting II 40
BUS400 Financial Management 40
ACC500 Computer Applications for Accounting II 40
CAP100 Career Preparation 40
Co-op 840
 
Phương thức giảng dạy
Hướng dẫn trong lớp
Giáo dục từ xa
Kết hợp giao hàng (cả trong lớp và khoảng cách)
 
Thông tin môn học
 
Quản lý vận hành Bus 310
 
Khóa học này là một giới thiệu về nghề quản lý hoạt động và một loạt các cơ hội nghề nghiệp trong Quản lý hoạt động. Người quản lý hoạt động quan tâm đến việc lập kế hoạch, ra quyết định và các hành động cần thiết trong việc sản xuất và cung cấp một tổ chức Hàng hóa, năng suất và cuối cùng là sự thành công của tổ chức.
 
Hành vi tổ chức của Bus330
 
Khóa học này thách thức người quản lý doanh nghiệp tương lai hiểu, giải thích, dự đoán và lưu ý những thay đổi trong hành vi của con người trong bối cảnh của một tổ chức. Hành vi của cả cá nhân và nhóm sẽ được nghiên cứu.
 
Kế toán trung cấp ACC300 I
 
Khóa học này được xây dựng trên nền tảng của các kỹ thuật và lý thuyết kế toán trong các khóa học kế toán nền tảng, tập trung vào nghiên cứu chuyên sâu về tài sản và doanh thu. Các chủ đề sẽ bao gồm tài sản hiện tại, tài sản vốn và đầu tư, khung khái niệm cho báo cáo tài chính, đo lường doanh thu, sửa lỗi và kế toán cho những thay đổi trong chính sách và ước tính kế toán. Các phần được chọn của Cẩm nang CICA sẽ được trình bày chuyên sâu.
 
Ứng dụng máy tính ACC400 cho kế toán I
Khóa học này giới thiệu cho sinh viên các khái niệm và thực hành kế toán trên máy vi tính, tạo và quản lý sổ cái, các khoản phải trả và phải thu, bảng lương và hàng tồn kho bằng cách làm việc liên tục thông qua các mô-đun được tìm thấy trong Kế toán đơn giản.
 
Kế toán quản trị trung cấp ACC420
 
Khóa học này khám phá kế toán chi phí và quản lý với sự nhấn mạnh về sự liên quan của họ với việc ra quyết định. Các chủ đề bao gồm: chi phí đơn hàng công việc, chi phí dựa trên hoạt động, kế toán trách nhiệm, ngân sách tổng thể, phân tích ngân sách linh hoạt và phân tích phương sai, phân tích lợi nhuận theo chi phí, phân tích chi phí và phân tích công suất và phân tích chi phí liên quan.
 
Cơ sở quản lý dự án BUS140
 
Khóa học này giới thiệu cho sinh viên các thông tin khung của quản lý dự án. Thuật ngữ, quy trình và nền tảng khái niệm của quản lý dự án được nghiên cứu để thiết lập một cơ sở để sinh viên có thể phát triển và phát triển kiến thức và kỹ năng quản lý dự án.
 
Kinh tế vi mô Bus110
 
Khóa học giới thiệu này khám phá kinh tế vi mô. Các chủ đề bao gồm các nguyên tắc kinh tế như chi phí cơ hội; luật lợi nhuận giảm dần; thiết lập giá thị trường; co giãn giá; và kiểm soát giá của chính phủ. Học sinh cũng học về thất nghiệp, lạm phát, tổng sản phẩm quốc nội, tiền, ngân hàng và các chính sách ổn định.
 
Kế toán ACC200 II
 
Khóa học này khám phá các khái niệm nâng cao trong lĩnh vực kế toán và cách nó phục vụ nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp. Khóa học kiểm tra các mục cụ thể chuyên sâu trên bảng cân đối kế toán, các khoản phải thu, hàng tồn kho, tài sản vốn và các khoản nợ hiện tại cũng như việc sử dụng các tạp chí đặc biệt, sổ cái công ty con, và kết thúc bằng phần giới thiệu cho các tập đoàn.
 
Thống kê kinh doanh của Bus200
 
Khóa học này là một giới thiệu về thống kê mô tả bao gồm lấy mẫu, xác suất, ước tính, kiểm tra giả thuyết, tương quan, hồi quy và phân tích phương sai. Học sinh sẽ khám phá các vấn đề thống kê đơn giản được lấy từ kinh nghiệm thực tế.
 
Luật kinh doanh của Bus230
 
Khóa học này khám phá các nguyên tắc pháp lý cơ bản cần thiết để tiến hành kinh doanh quốc tế. Nó bao gồm các ý nghĩa pháp lý của các hoạt động kinh doanh quốc tế, thảo luận về các khía cạnh pháp lý liên quan đến sở hữu trí tuệ, luật cạnh tranh và chống độc quyền, luật thương mại công cộng và các vấn đề pháp lý liên quan đến thương mại điện tử trong kinh doanh quốc tế.
 
AC 310 Giới thiệu về Kế toán quản trị
 
Khóa học này giới thiệu cho sinh viên về kế toán chi phí và quản lý, tập trung vào sự phù hợp với việc ra quyết định. Các chủ đề bao gồm: chi phí đơn hàng công việc, chi phí dựa trên hoạt động, kế toán trách nhiệm, ngân sách tổng thể, phân tích ngân sách linh hoạt và phân tích phương sai, phân tích lợi nhuận theo chi phí khối lượng, chi phí tồn kho và phân tích năng lực và phân tích chi phí có liên quan.
 
Toán kinh doanh Bus100
 
Khóa học này là một giới thiệu về toán kinh doanh. Các chủ đề bao gồm: Toán học về bán hàng, lãi suất đơn giản, lãi gộp, niên kim, khấu hao cho vay và phân tích lợi nhuận theo chi phí khối lượng. Khóa học này được thiết kế để khuyến khích sinh viên phát triển các kỹ năng và khả năng toán học bằng cách áp dụng chúng vào các tình huống kinh doanh phổ biến. Khóa học này sẽ tăng cường khả năng sử dụng toán học của người học để giải quyết các vấn đề và đưa ra quyết định hợp lý.
 
Kế toán ACC120 tôi
 
Khóa học này giới thiệu các khái niệm kế toán tài chính. Sinh viên học hệ thống kế toán kép, bao gồm lập báo cáo tài chính, đóng các mục, kiểm soát nội bộ đối với kế toán tiền mặt và tiền lương.
 
Bus130 Kỹ năng CNTT cho doanh nghiệp
 
Khóa học này là một giới thiệu rộng rãi về máy tính và phần mềm. Nó được thiết kế để cung cấp cho người quản lý cái nhìn sâu sắc về phần cứng máy tính, hệ điều hành, internet, thuật ngữ liên quan và kiến ​​thức làm việc hiệu quả về phần mềm văn phòng của Microsoft (Word, Excel, Power Point).
 
Truyền thông Bus300
 
Khóa học giới thiệu này nhấn mạnh sự phát triển các kỹ năng giao tiếp kinh doanh, bao gồm đọc, viết, nghe và nói. Học sinh sẽ viết cho các mục đích và đối tượng khác nhau và cung cấp các bài thuyết trình ngắn cho các nhóm nhỏ. Học sinh sẽ nghiên cứu, phân tích, tóm tắt và tài liệu thông tin. Thông qua đánh giá bản thân và đồng nghiệp, viết tài liệu và thuyết trình, sinh viên sẽ cải thiện kỹ năng giao tiếp, tập trung vào việc giao tiếp trong các nhóm khác nhau và trên các nền văn hóa
 
Giới thiệu về tiếp thị BUS150
 
Tiếp thị thấm vào cuộc sống của chúng ta, từ quảng cáo mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày, đến các quyết định sản phẩm mà chúng ta đưa ra với tư cách là người tiêu dùng, mục tiêu cuối cùng là giao tiếp và thuyết phục người khác thực hiện các mục tiêu cá nhân và chuyên nghiệp. Khóa học cung cấp một cái nhìn tổng quan về các khái niệm tiếp thị và ứng dụng của chúng, khám phá các khái niệm, nguyên tắc và lý thuyết tiếp thị chính để giúp các nhà tiếp thị đưa ra quyết định hiệu quả.
 
Quản lý nhân sự
 
Khóa học này giới thiệu các khái niệm và các khía cạnh thực tế của nguồn nhân lực và cách các nguyên tắc của nó ảnh hưởng đến nơi làm việc. Các chủ đề bao gồm tầm quan trọng chiến lược của nguồn nhân lực, các thách thức về nhân khẩu học, thiết kế cấu trúc tổ chức phân tích công việc, lập kế hoạch nhân lực, đào tạo, lựa chọn ứng viên, chính phủ và các thách thức pháp lý. Ngoài ra, khóa học khám phá các hoạt động hàng ngày của nguồn nhân lực bao gồm đánh giá hiệu suất, quản lý bồi thường, khuyến khích tài chính, lợi ích và dịch vụ của nhân viên và quan hệ nhân viên.
 
Quản lý doanh nghiệp nhỏ Bus600
 
Khóa học này cung cấp cả sự hiểu biết thực tế và lý thuyết về quản lý doanh nghiệp nhỏ. Học sinh sẽ học lãnh đạo và quản lý một lực lượng bán hàng, các kênh bán hàng và tầm quan trọng của các liên minh chiến lược. Những kỹ năng này chuẩn bị cho sinh viên đảm nhận vai trò lãnh đạo. Một sự hiểu biết về các mục tiêu của tổ chức và làm thế nào để đạt được chúng thông qua quản lý và bán hàng hiệu quả. Học sinh sẽ phát triển kỹ năng tư vấn thông qua nghiên cứu quản lý tài khoản chính, đàm phán nhóm và chuẩn bị đề xuất và trích dẫn.
 
Kế toán trung cấp ACC410 II
 
Khóa học này được xây dựng dựa trên lý thuyết kế toán và các kỹ thuật được học trong Kế toán trung cấp I. Trọng tâm sẽ là một nghiên cứu chuyên sâu về nợ phải trả và vốn cổ đông. Các chủ đề sẽ bao gồm các khoản nợ hiện tại và dài hạn; kế toán chi phí lương hưu và nghĩa vụ, thuế thu nhập; cho thuê; và các khía cạnh pháp lý và tài chính của các tập đoàn, khung khái niệm cho báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và phân tích thông tin tài chính.
 
ACC420 Giới thiệu về Quản lý Tài chính
 
Khóa học này giới thiệu các khái niệm tài chính cho các nhà quản lý doanh nghiệp cấp độ hoạt động. Các chủ đề bao gồm quản lý dòng tiền, cách tài trợ cho một doanh nghiệp, tìm nguồn cung ứng cho các quỹ quan trọng để duy trì hoạt động kinh doanh và kiểm tra các lựa chọn tài trợ tiếp theo để cho phép tăng trưởng hơn nữa.
 
Ứng dụng máy tính ACC500 cho kế toán II
 
Khóa học này dựa trên những gì đã được giới thiệu trong Ứng dụng máy tính cho Kế toán I và giới thiệu cho sinh viên về phần mềm kế toán QuickBooks. Học sinh sẽ làm việc liên tục thông qua các mô-đun và tính năng được tìm thấy trong phần mềm này trong bối cảnh quản lý một doanh nghiệp nhỏ.
 
Chuẩn bị nghề nghiệp CAP100
 
Khóa học này chuẩn bị cho sinh viên trải nghiệm hợp tác và tìm kiếm việc làm bằng cách giới thiệu cho họ các kỹ năng phỏng vấn, viết lại sơ yếu lý lịch, thư xin việc, chuẩn bị phỏng vấn, nói trước công chúng và giới thiệu về dịch vụ khách hàng nói chung.
 
CO-OP
 
Co-op sẽ cung cấp cho sinh viên cơ hội để áp dụng lý thuyết và kỹ năng có được trong môi trường kinh doanh thực tế. Học sinh sẽ có được kinh nghiệm thực tế trong các dự án với tư cách là thành viên của một nhóm với các sản phẩm và thời hạn giao dự án.
 
Công ty cổ phần Việt King Education
Địa chỉ: 11A Lý Đạo Thành, P. 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
VPGD:
ĐT: 0903 787 254   FAX: 028 6267 3393
Email: cskh@vietking.com.vn  -  hoptackinhdoanh@vietking.com.vn
Website: http://vietking.com.vn

 0903787254
onclick="showpopup71()" 1