Vietking

Phát triển web nguồn mở

Các chương trình văn bằng này tập trung vào việc chuẩn bị cho sinh viên làm lập trình viên chuyên về các công cụ nguồn mở, đặt chúng vào cốt lõi của kỷ nguyên cách mạng kỹ thuật số và tạo ra hiệu ứng mạng về tính linh hoạt và khả năng chi trả cho các công ty mong muốn tạo ra trải nghiệm khách hàng tùy chỉnh. Các chương trình này sẽ cung cấp cho sinh viên các kỹ năng lý thuyết và thực hành về Hệ thống quản lý nội dung, Perl và Python và Ruby on Rails. Văn bằng phát triển web nguồn mở có một thành phần hợp tác tùy chọn có thể được thực hiện sau cuộc thi của năm học.
Hai tùy chọn là:
- Văn bằng phát triển web nguồn mở
- Văn bằng phát triển web nguồn mở với Co-op
 
MỤC TIÊU HỌC TẬP
 
Sau khi hoàn thành chương trình này, sinh viên thành công sẽ thể hiện một cách đáng tin cậy khả năng áp dụng các kỹ năng lý thuyết và thực hành trong Hệ thống quản lý nội dung, Perl và Python và Ruby on Rails.
 
YÊU CẦU NHẬP HỌC
 
Tình trạng học sinh tốt nghiệp hoặc trưởng thành lớp 12 (British Columbia 19 tuổi trở lên)
Đáp ứng yêu cầu trình độ tiếng Anh tối thiểu.

Thời lượng chương trình:

Chương trình
Thời gian
Tổng số giờ giảng dạy 960
Tổng số giờ hợp tác 960 (if applicable)
Tổng số giờ chương trình 960 (No Co-op) – 1920(With Co-op)
Tổng thời lượng chương trình ( tuần) 48 (No Co-op) – 96 (With Co-op)
 
Điều kiện tốt nghiệp :
Hoàn thành thành công tất cả các khóa học của chương trình
Hoàn thành thành công chương trình Co-op (Nếu có)
Cơ hội nghề nghiệp:
Sau khi hoàn thành thành công, sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể đảm bảo việc làm trong nhiều loại hình và quy mô kinh doanh như:
Lập trình viên ứng dụng nguồn mở
Lập trình viên phân tích
Người phát triển phần mềm
người lập trình web
Nhà phát triển web

Môn học và thời lượng :
Course No.   Hours
ICR100 Yếu tố công nghệ thông tin 40
ICR110 Giải quyết vấn đề và tư duy phân tích 40
ICR120 Tinh chất Markup 60
ICR130 Viết kịch bản cho phát triển web 60
ICR140 Thiết kế và mô hình cơ sở dữ liệu 40
GRD110 Hình ảnh kỹ thuật số tôi 40
IOW200
Hệ thống quản lí nội dung
120
IOW210 Scripting Frameworks and Libraries 80
ITN400 Markup and Data Serialization 40
IOW300 Full Stack Web framework 200
IGP330 Open Source Scripting 60
IGP420 Lập trình di động 120
IOW400 Phát triển web cuối cùng 60
Co-op   960

Mục tiêu học tập:

- Học trực tiếp tại lớp
- Học từ xa
- Kết hợp học từ xa và trực tiếp tại lớp

Thông tin Môn Học
 
Yếu tố công nghệ thông tin ICR100
Đây là phần giới thiệu cơ bản về phần cứng máy tính, đặc biệt là những thành phần được các lập trình viên sử dụng thường xuyên bao gồm RAM và CPU. Học sinh cũng sẽ được giới thiệu hệ điều hành.
 
ICR110 Giải quyết vấn đề và tư duy phân tích
Hiểu ngôn ngữ, ngữ pháp và cú pháp của ngôn ngữ lập trình là chìa khóa để ứng dụng ngôn ngữ đó trong việc giải quyết các vấn đề lập trình. Tất cả các ngôn ngữ lập trình đã được tạo ra xung quanh một tập hợp cơ bản của các lý thuyết và quy ước ngôn ngữ. Khóa học này giới thiệu cho sinh viên về lý thuyết và thực hành lập trình và lập trình logic. Khóa học này không giới thiệu cho sinh viên một ngôn ngữ lập trình cụ thể mà thay vào đó là ngôn ngữ cơ bản, cấu trúc ngữ pháp và cú pháp và logic được tìm thấy trong tất cả các ngôn ngữ lập trình. Học sinh sẽ giải quyết các vấn đề lập trình bằng cách sử dụng mã giả.
 
Tinh chất đánh dấu ICR120
Khóa học này sẽ giới thiệu cho sinh viên trang web và cơ sở hạ tầng trang web đơn giản. Học sinh sẽ xây dựng trang web và trang web đơn giản bằng các công cụ tác giả, HTML 4.0 và JavaScript. Học sinh sẽ học các nguyên tắc lập trình cơ bản và thực hành tốt nhất. Học sinh sẽ sử dụng các kỹ năng lập trình của mình để nâng cao một trang web mà họ đã phát triển bằng cách xây dựng chức năng tương tác đơn giản vào các trang web của họ.
 
ICR130 Scripting cho phát triển web
Học sinh sẽ học cách tạo ra tất cả các thành phần chính cần thiết trong một trang web thương mại thế kỷ 21. Học sinh sẽ học cách áp dụng các kỹ năng HTML, CSS và JavaScript của bạn trong ngữ cảnh 

Thiết kế và mô hình cơ sở dữ liệu ICR140
Đây là một khóa học cơ sở dữ liệu giới thiệu. Học sinh sẽ được giới thiệu về vai trò và chức năng của cơ sở dữ liệu và các phương pháp thiết kế và phát triển dbase được chấp nhận. Bạn cũng sẽ được giới thiệu các hệ thống thao tác phần mềm cơ sở dữ liệu bằng các công cụ Classic Access và Microsoft Access.
 
Hình ảnh kỹ thuật số GRD110 tôi
Khóa học này giới thiệu cho sinh viên phần mềm hình ảnh kỹ thuật số tiêu chuẩn công nghiệp - Photoshop. Học sinh sẽ học các nguyên tắc cơ bản của thao tác hình ảnh kỹ thuật số, các công cụ chỉnh sửa và kỹ thuật.
 
Hệ thống quản lý nội dung IOW200
Trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, nhu cầu của các nhà xuất bản trực tuyến để theo kịp nhu cầu và mong đợi của khách truy cập trang web của họ là điều tối quan trọng. Ngày nay, nhiều nhà xuất bản web tiên tiến sử dụng hệ thống quản lý nội dung (CMS) để cho phép họ cập nhật tức thời và linh hoạt các trang web và thuộc tính khi nội dung mới có sẵn để mỗi lần truy cập vào trang web đều hấp dẫn, nhiều thông tin và có ý nghĩa.
 
Các hệ thống CMS cung cấp cho các nhà phát triển nội dung tùy chọn tạo các trang web mạnh mẽ và có chức năng cao, trang đích, tính năng thương mại điện tử, công cụ truyền thông xã hội và một loạt các chức năng chuyên biệt và mạnh mẽ khác, nhiều loại bỏ nhu cầu cho các nhà phát triển đó tìm hiểu truyền thống hơn ngôn ngữ phát triển web và mã hóa như HTML, PHP, CSS và JavaScript.
 
Khóa học giới thiệu này khám phá việc sử dụng các hệ thống quản lý nội dung dựa trên web nguồn mở như Joomla, Moodle, WordPress và các giải pháp phần mềm trực tuyến khác, có thể được sử dụng để tạo các trang web và trang đích động và linh hoạt. Người học sẽ khám phá các nguyên tắc cơ bản của việc lập kế hoạch trang web động, quản lý cơ sở dữ liệu CMS, phát triển các mẫu trang web do CSS kiểm soát và tạo các trang web điều khiển cơ sở dữ liệu thông qua việc lập kế hoạch và tạo các trang web dựa trên chủ đề của riêng họ.
 
IOW210 Scripting Frameworks and Library
Ajax là một công nghệ quan trọng cho các nhà phát triển web front end. Ajax, viết tắt của Không đồng bộ, JavaScript và XML, cho phép bạn sử dụng JavaScript để nói chuyện với máy chủ web, truy xuất thông tin từ máy chủ và cập nhật nội dung của trang web mà không cần rời khỏi trang hiện tại hoặc tải trang web mới.
 
Các yêu cầu Ajax được kích hoạt bằng mã JavaScript; mã của bạn sẽ gửi yêu cầu tới một URL và khi nhận được phản hồi, chức năng gọi lại có thể được kích hoạt để xử lý phản hồi.
Các nhà phát triển web sử dụng Ajax cho các mục đích khác nhau, để đưa HTML mới vào trang web, để nhận dữ liệu JSON từ máy chủ web, để đăng dữ liệu biểu mẫu lên cơ sở dữ liệu.
 
Thật không may, các trình duyệt khác nhau triển khai API Ajax khác nhau. Thông thường, điều này có nghĩa là các nhà phát triển sẽ phải tính đến tất cả các trình duyệt khác nhau để đảm bảo rằng Ajax sẽ hoạt động phổ biến.
May mắn thay, jQuery cung cấp hỗ trợ Ajax giúp trừu tượng hóa sự khác biệt của trình duyệt.
Đánh dấu dữ liệu và tuần tự hóa IGW400
Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng là ngôn ngữ đánh dấu xác định một bộ quy tắc cho các tài liệu ở định dạng có thể đọc được bằng con người và có thể đọc bằng máy. XML là một công cụ độc lập với phần mềm và phần cứng để lưu trữ và vận chuyển dữ liệu. Trong khóa học này, sinh viên học cách tạo các tệp XML và cách trích xuất dữ liệu XML bằng ngôn ngữ lập trình. Học sinh cũng học cách chuyển dữ liệu giữa các máy tính bằng các tệp XML.
 
Khung web đầy đủ IOW300
Khóa học dành cho nhà phát triển Ruby on Rails cung cấp một giới thiệu kỹ lưỡng về Phát triển ứng dụng web bằng cách sử dụng khung Rails.
 
Ruby on Rails đã nhanh chóng trở thành một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để xây dựng các ứng dụng web cho các công ty khởi nghiệp và nhà phần mềm hiện có. Một số trang web hàng đầu sử dụng Ruby on Rails là Basecamp, Twitter, Shopify, Github, LivingSocial, Groupon, Hulu, Airbnb, Yellow Pages và nhiều hơn nữa.
 
Khóa học này cung cấp một cách tiếp cận rất có cấu trúc về giảng dạy Rails và cách sử dụng Rails để thực hiện các ý tưởng. Nó dạy các kỹ thuật để làm cho mã hoạt động cho sinh viên.
 
Một trọng tâm lớn của khóa học này là thực hành và hiểu các nguyên tắc cơ bản. Hầu hết các mã được thực hiện từ đầu hạn chế việc sử dụng các phím tắt, trình tạo, hoàn toàn không có giàn giáo hoặc ma thuật. Điều này cũng được thực hiện bằng cách lặn ngay vào và sử dụng môi trường phát triển Ruby on Rails được cấu hình sẵn trong đám mây để loại bỏ thời gian cần thiết để thiết lập môi trường phát triển cục bộ và các rào cản đi kèm với nó.
 
Tập lệnh mã nguồn mở IGP330
Hypertext Pre Processor (PHP) là một trong những ngôn ngữ lập trình nguồn mở phổ biến để tạo các trang web động. PHP thường được tạo bằng cơ sở dữ liệu MySql. Trong khóa học này, sinh viên sẽ học cách cài đặt PHP và MySql trên IIS và cách tạo các trang web động bằng PHP và MySql.
 
Lập trình di động IGP420
Trong khóa học nâng cao này, sinh viên sẽ khám phá ngôn ngữ Java cùng với các lớp Java có liên quan từ các applet đơn giản đến các servlet nâng cao. Trong khóa học này, sinh viên cũng sẽ học các thuật ngữ và khái niệm hướng đối tượng. Học sinh sẽ học cách tạo ra các lớp và thực hiện kế thừa và đa hình.
 
Phát triển web cuối cùng IOW400
Pearl và Python là hai ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi trong CGI và phát triển web. Pearl là một trong những công cụ lập trình CGI sớm nhất và nó có thể dễ dàng tích hợp với cơ sở dữ liệu. Python được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau bao gồm các công cụ trò chơi dựa trên web. Cả Pearl và Python đều được sử dụng rộng rãi các ngôn ngữ lập trình nguồn mở.
 
Co-op:
 
Co-op này sẽ cung cấp cho bạn cơ hội để áp dụng lý thuyết và kỹ năng có được trong môi trường kinh doanh thực tế. Học sinh sẽ có được kinh nghiệm thực tế trong các dự án với tư cách là thành viên của một nhóm với các sản phẩm và thời hạn giao dự án.

Công ty cổ phần Việt King Education
Địa chỉ: 11A Lý Đạo Thành, P. 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
VPGD:
ĐT: 0903 787 254   FAX: 028 6267 3393
Email: cskh@vietking.com.vn  -  hoptackinhdoanh@vietking.com.vn
Website: http://vietking.com.vn


 0903787254
onclick="showpopup71()" 1