Vietking
Rút tiền mặt từ thẻ tín dụng ngân hàng

Rút tiền mặt từ thẻ tín dụng ngân hàng

Rút tiền mặt từ thẻ tín dụng là hình thức chủ thẻ quẹt thẻ, thanh toán thẻ thông qua máy pos, chủ thẻ chịu phí dịch vụ khoảng 2% và không bị tính lãi, số tiền cà thẻ thì sẽ đưa ngay lại cho chủ thẻ bằng tiền mặt hoặc...

Xem tiếp...

 0903787254
onclick="showpopup71()" 1